ორგანიზაციის მიზნები

მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და მეწარმეთა ინიციატივების პრაქტიკულ და საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებას;

მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ სფეროებში ახალგაზრდა კადრების თვითდამკვიდრებას და ახალგაზრდა კადრების პროფესიონალიზმის ამაღლებას;

გააკეთოს და გაასაჯაროოს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, სოციალური და საზოგადოებრივი მოვლენების ანალიზი და დადგეს თავისუფალი ბიზნესის სადარაჯოზე;

ითანამშრომლოს საქართველოში მოღვაწე, პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების საელჩოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მიაწოდოს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ობიექტური, ზეპოლიტიკური ანალიზი;

წარმატებული ბიზნესლიდერებისა და საზოგადოებრივი აზრის შემქნელების მეშვეობით განახორციელოს უნიკალური სასწავლო -საგანმანათლებლო კურსები, მასტერკლასები, ტრენინგები და კონფერენციები;

მოიძიოს ადგილობრივ და გლობალურ დონეზე მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების შესახებ არსებული ყველაზე საინტერესო ინფორმაციები; ხოლო ყველაზე აქტუალურ თემებზე გამოაქვეყნოს ანალიტიკური ნაშრომები და რეკომენდაციები; ​

არსებული რეალობის ალტერნატივა

მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და მეწარმეთა ინიციატივების პრაქტიკულ და საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებას;

მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ სფეროებში ახალგაზრდა კადრების თვითდამკვიდრებას და ახალგაზრდა კადრების პროფესიონალიზმის ამაღლებას;

გააკეთოს და გაასაჯაროოს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, სოციალური და საზოგადოებრივი მოვლენების ანალიზი და დადგეს თავისუფალი ბიზნესის სადარაჯოზე;

ითანამშრომლოს საქართველოში მოღვაწე, პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების საელჩოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მიაწოდოს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ობიექტური, ზეპოლიტიკური ანალიზი;

წარმატებული ბიზნესლიდერებისა და საზოგადოებრივი აზრის შემქნელების მეშვეობით განახორციელოს უნიკალური სასწავლო -საგანმანათლებლო კურსები, მასტერკლასები, ტრენინგები და კონფერენციები;

მოიძიოს ადგილობრივ და გლობალურ დონეზე მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების შესახებ არსებული ყველაზე საინტერესო ინფორმაციები; ხოლო ყველაზე აქტუალურ თემებზე გამოაქვეყნოს ანალიტიკური ნაშრომები და რეკომენდაციები; ​

არსებული რეალობის ალტერნატივა