მარადიული ენერგია ქმნის დიდ იდეას, დიდი იდეა დიდ ბიზნესს – ძლიერ ეკონომიკას, რომელზეც უნდა იდგეს საქართველო და ჩამოყალიბდეს არსებული რეალობის ალტერნატივა. შენი შრომით შექმნილი საქართველო – ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია!

ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია (აბა) წარმოადგენს ახალი თაობის ბიზნესმენთა და მეწარმეთა გაერთიანებას, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საქართველოში თავისუფალი ბიზნესის გარემოს განვითარებით;

აბა არის ბიზნესმენთა, ინვესტორთა, მომსახურებისა და სამეწარმეო სფეროში მყოფი ადამიანების უფლებებისა და ინტერესების დამცველი და გამომხატველი;

ასოციაცია წევრთა ინტერესების დასაცავად მასმედიისა და საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით გეგმავს და ახორციელებს ინოვაციურ და უნიკალურ პროექტებს, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

აბა თანამედროვე ტენდენციებზე დაყრდნობით ახორციელებს კვლევებს და ანალიტიკურ საქმიანობას, რომელიც პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს ქვეყნის ბიზნეს სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად და სამეწარმეო გარემოს გასაუმჯობესებლად.

აბა ადვოკატირებს და გასცემს რეკომენდაციებს, როგორც სახელისუფლებო სტრუქტურებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის.​

მარადიული ენერგია ქმნის დიდ იდეას, დიდი იდეა დიდ ბიზნესს – ძლიერ ეკონომიკას, რომელზეც უნდა იდგეს საქართველო და ჩამოყალიბდეს არსებული რეალობის ალტერნატივა. შენი შრომით შექმნილი საქართველო – ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია!

ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია (აბა) წარმოადგენს ახალი თაობის ბიზნესმენთა და მეწარმეთა გაერთიანებას, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საქართველოში თავისუფალი ბიზნესის გარემოს განვითარებით;

აბა არის ბიზნესმენთა, ინვესტორთა, მომსახურებისა და სამეწარმეო სფეროში მყოფი ადამიანების უფლებებისა და ინტერესების დამცველი და გამომხატველი;

ასოციაცია წევრთა ინტერესების დასაცავად მასმედიისა და საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით გეგმავს და ახორციელებს ინოვაციურ და უნიკალურ პროექტებს, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

აბა თანამედროვე ტენდენციებზე დაყრდნობით ახორციელებს კვლევებს და ანალიტიკურ საქმიანობას, რომელიც პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს ქვეყნის ბიზნეს სექტორის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად და სამეწარმეო გარემოს გასაუმჯობესებლად.

აბა ადვოკატირებს და გასცემს რეკომენდაციებს, როგორც სახელისუფლებო სტრუქტურებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის.​