პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) შემოდინება მნიშვნელოვნად განაპიროებებს ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელს და შესაბამისად თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას.

2019 წელს საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა წინა წელთან შედარებით მხოლოდ 0,2%-ით გაიზარდა და $1,268 მილიარდი შეადგინა.

აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის შემდეგ, ქვეყანაში შემოსულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციების მოცულობამ მნიშვნელოვნად, 700 მილიონი დოლარით იკლო. 

საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ 2019 წელს მნიშვნელოვნად შეიცვალა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კომპონენტების წილობრივი კომპოზიციაც. კერძოდ, 2018 წელთან შედარებით, სავალო ვალდებულებები (სავაჭრო კრედიტები დასესხები) 560%-ით არის გაზრდილი, მაშინ, როდესაც სააქციო კაპიტალის კომპონენტის წილი 39% არის შემცირებული. 

 

Leave a Reply