საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

🇬🇪 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი მოცულობა, 2019 წელთან შედარებით 1,1 მილიარდი ლარით გაიზარდა და 14,4 მილიარდი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.

✅ 2020 წლის ბიუჯეტში 46,9 მლნ ლარი წარმოადგენს გრანტებს, 1,182 მლნ ლარი კრედიტებს, ხოლო დარჩენილი ნაწილი საბიუჯეტო სახსრებს.

📊 2020 წელს, საქართველოს ეკონომიკა გაიზრდება იმაზე უფრო ნაკლებად, ვიდრე უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში, რაც რეალურად კიდევ უფრო დაამძიმებს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას. აღნიშნული პროცესის შედეგი განსაკუთრებით მძიმე იქნება მაღალი ინფლაციის და გაუფასურებული ლარის ფონზე.

👥 ჩვენს ანგარიშში იხილავთ როგორ გადანაწილდება მომდევნო წლის ბიუჯეტი და რა მიმართულებები იქნება პრიორიტეტული ჩვენი ქვეყნისთვის.

Leave a Reply